Vũ lâm linh – Bản Mạt Điên Đảo

雨霖铃 by 本末颠倒

(灵异神怪怅然若失情有独钟) Tiếp tục đọc