Võ si giáo chủ và tuyệt thế cao thủ – Vân Thượng Gia Tử

武痴教主和绝世高手 by 云上椰子

文案

武痴教主再三挑战绝世高手

【 一 】

夜晚江边, 水雾朦朦.

教主冷面: “姓萧的! 世人都道你武功高强, 本座要和你比一场!”

高手神色淡淡: “我不轻易和人比武.”

教主冷面: “那你有何条件? !”

高手神色淡淡: “输的人, 着女装.”

教主正欲愠怒, 忽而大笑: “好! 反正输的不会是本座, 就让世人看看你穿女装的模样!”

一阵打斗纠缠, 刀光剑影.

结束.

高手神色淡淡: “着女装.”

教主一手捂肩, 咬牙切齿: “你不要高兴的太早! 本座改日再来一雪今日之耻!”

【 二 】

客栈楼前, 阴雨绵绵.

教主一身惊艳红妆, 眉目凌厉: “姓萧的! 本座今日来向你讨回一身男装! 一雪前耻!”

高手神色淡淡: “我不轻易和人比武.”

教主冷笑: “你又有何条件? !”

高手神色淡淡: “你赢, 着回男装, 你输, 着女装嫁我.”

教主怒火上涌, 差点咬碎白牙: “. . . 好! 本座潜心练武, 不信这次还赢不了你!”

一阵打斗纠缠, 刀光剑影.

结束.

高手神色淡淡: “嫁我.”

教主一手捂腹, 面色恼怒苍白: “. . . 你不要高兴的太早! 本座总有一日要你后悔!”

【 三 】

清幽山谷, 天色空蒙.

教主一身已婚妇人的美艳装扮, 眉目凌厉: “姓萧的! 当日你要本座当着天下英雄豪杰的面独自一人完婚, 可算是丢尽了本座脸面! 今日本座不取你性命一雪前耻, 本座便跟你姓!”

高手神色淡淡: “你本来就该同我姓了.”

教主恼怒: “废话少说! 比过再谈条件!”

一阵打斗纠缠, 刀光剑影.

结束.

教主指尖滴血, 面色难看: “. . . 说吧.”

高手神色淡淡, 转身进竹楼抱出一个小小婴儿: “替我养着.”

教主恼怒羞愤: “姓萧的! 你不要欺人太甚! 自己哪儿搞出来的野种! 也好意思叫别人替你养? !”

高手神色淡淡: “故人之子. 你要愿赌服输.”

教主脸色阴沉, 闪身抢过婴儿, 轻功离去.

【 四 】

月下河边, 夜色迷魅.

教主还是一身女装, 厉目而笑: “姓萧的, 据说你要和一个姑娘成亲了? !”

高手神色淡淡: “不关你事.”

教主眉目凌厉, 微笑: “不关我事? 确实, 你逼我着女装, 逼我嫁与你, 逼我养孩子. . . 不过只要我今晚赢了你, 一切确实都不关我事!”

高手神色淡淡: “之前不过戏言, 孩子还我, 一笔勾销.”

教主怒意猛涨: “呵呵! 你一句戏言! 戏弄了我好几年! 此仇不报! 我陆语桥誓不为人!”

一阵打斗纠缠, 刀光剑影.

结束.

教主手臂流血, 眼神可怖: “有种你今日便杀了我, 不然日后随时小心你的命!”

高手神色淡淡, 转身离去.

【 五 】

山顶魔教, 夜色正浓.

教主一袭绛红罗裙, 施施然站在小孩厢房门口: “难得萧公子大驾光临! 不知可是来找本座比武的? !”

高手神色淡淡: “我婚事已被你毁去, 今日待我接回小孩, 两不相欠.”

教主冷笑: “哪儿这么容易? ! 小孩现在管我叫娘, 你想要接回也得先问问我同不同意!”

一阵打斗纠缠, 刀光剑影.

结束.

教主被逼退数步, 冷笑: “你今日怎么打起来畏首畏尾? ! 我还要你相让不成? !”

高手神色淡淡看了教主一眼: “既然你不愿, 那我就在此住下.”

【 六 】

山顶魔教, 教主卧房.

教主躺在床上面色通红闭眼胡话: “. . . 我一定要杀了你. . .”

高手慢慢走前: “. . .”

教主猛然睁眼, 气势凌厉: “谁? !”

高手神色淡淡: “是我. 来道别.”

教主喘息冷笑: “哼! 终于住不下去了么? ! 那就带着孩子滚吧!”

高手神色淡淡: “小心走火入魔.”

教主冷笑: “不用你假意提醒! 这点差错, 本座自然无畏!”

高手神色淡淡, 点头转身.

教主怒意上涌, 扫落香炉: “下次再见, 定要你不得好死! !”

【 七 】

山间竹楼, 药香缭绕.

教主悠悠转醒, 惊怒欲起: “是你? . . . 唔. . .”

高手神色淡淡坐在床边: “你重伤未愈, 少动为妙.”

教主气息不稳, 脸色难看: “谁要你假好心. . . 把我弄到这里做什么. . .”

高手神色淡淡: “小孩哭着要娘.”

教主被哽, 忽而恼怒: “滚开! . . .”

高手神色淡淡, 点头离去.

教主咬牙: “混账. . .”

【 八 】

迷蒙深夜, 高手卧房. .

高手猛然睁眼: “谁? . . . 唔. . .” .

一番打斗纠缠.

结束.

教主羞恼: “愿赌服输. . . 说罢.”

高手轻抚教主乌黑长发: “委身于我.”

【 九 】

过了几年.

教主一手撑头, 神色懒懒: “与我比一场.”

高手神色淡淡: “条件如何?”

教主弯唇微笑: “赢的人, 教武, 输的人, 教文, 这样公平吧?”

高手神色淡淡, 点头: “挺好.”

小孩欲哭无泪: “. . .”

【 完结 】

插入书签

作者有话要说:

即兴之作, 没想过攻受属性, 看着是什么就是什么吧

PS: 神色淡淡说好听点是淡定, 说难听点是面瘫

3 thoughts on “Võ si giáo chủ và tuyệt thế cao thủ – Vân Thượng Gia Tử

  1. Pingback: Võ si giáo chủ cùng tuyệt thế cao thủ – Vân Thượng Gia Tử | ♪♫•• Hồng Thiên Lâu ••♫♪

  2. Pingback: [Đoản văn] Võ si giáo chủ cùng tuyệt thế cao thủ | ♂ ♥ ♂

Trả lời ◄♫.• Tuyết Vũ Hồng Thiên •.♫► Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: