Không nên coi trọng lễ nghĩa quá với ngươi – Vân Thượng Gia Tử

Tên gốc: Bất cai đối nhĩ thái giảng lễ

不该对你太讲礼by云上椰子

( 一 ) 顾府, 书房.

白衣小公子愤愤地砸下手中的书, 狠狠推开西边的雕花木窗.

冲着仅有一墙之隔的谢府喊道: “姓谢的! 你这是存心吵我读书么! 要就给我练剑闪远点!”

利剑的破空之声停止, 白墙那边传来一个悠闲的声音道: “本公子待在自己府里乐意在哪儿练就在哪儿练 ~ 有本事你别待在书房里念书 ~”

“你…”

小公子对着白墙怒目而视, 仿佛那样就能把墙穿个洞再凌迟了某人一样.

( 二 ) 客栈, 大厅.

白衣公子刚刚在靠窗的位置坐定, 便有一带剑的玄衣公子在他对面坐下.

“兄台, 不介意并个桌?” 玄衣公子笑.

“你怎么在这? 莫不是也要上京?” 白衣公子目不斜视, 脸上没有丝毫表情.

“怎么? 只许你上京赶考就不许我也上京某个一官半职?”

“自然… 不是.”

( 三 ) 皇宫, 晚宴.

“顾状元! 来我敬你一杯, 可不要因为我是武夫就推辞哦 ~”

“哪敢, 谢公子是陛下钦点的武状元. 只是在下酒量不行, 已是实在喝不下去了.”

白衣公子实在有些醉了, 白皙的脖颈都染上了一层漂亮的粉红色.

“唔 —— 那这样吧, 剩下的酒我来帮你挡.”

狐疑的目光扫过眼前人, 白衣公子觉得事有蹊跷.

果然他道: “就是你要怎么谢我啊?”

“不必了!”

( 四 ) 皇宫, 正德殿外.

“将军请留步!” 丞相站在台阶之上, 出声.

前方的人应声停下脚步, 略微偏过头来.

潋滟的眼眸似乎瞟到了身后之人, 但又好像没有.

许久, 反倒是丞相再次开口: “秦安就交给你来挡了… 你定要活着回来.”

将军一听, 嘴角微微扬起, 邪邪的, 痞痞的.”这话可是你说的. 我要是真的回来了定要向你讨个心意.”

( 五 ) 民巷, 小院.

夏雨刚过, 晚风清凉, 渗着满池的残荷清香.

一轮月, 一壶酒, 月下独酌.

忽然, 手中的酒壶被人抢走. 抬头看去, 一位白衣公子入座对面.

“全天下的人都当你死了, 可你却是好好坐在这里喝酒, 真是好雅兴.”

“嗤.” 玄衣公子一笑, 挑眉道: “其实天下人怎样, 与我何干? 只不过是嫌累了, 想要继续过我自己的日子.”

“累了?”

“对. 追你追累了.” 收起嘴角常挂的邪笑. 认真的对上那人的眼眸.

“…” 白衣公子呆愣, 嘴巴微张, 仿佛欲言又止.

终是夺回了他手中的酒壶, 摇头笑道: “哎呀 ~ 还是打开天窗说亮话的感觉好啊! 之前顾念你是文人也跟你一样磨磨唧唧的, 当真是憋屈死我了! 顾兄不要在意, 我这人说完了就好了. 说完了就准备回齐南老宅娶老婆生孩子去了…”

“… 如此, 那你就好好生吧.” 白衣公子缓缓点头, 起身要走. 衣摆却被人扯住.

“顾容敛, 你当真就这么走了?”

“我… 你, 你拉我作甚?”

“哎, 有时候想想我可真是傻. 对付你这种读书人, 真不该以礼相待!” 起身, 端酒: “算是为我践行了, 喝!”

神情犹豫而复杂, 白衣公子终是接过那酒, 一饮而尽.

( 六 ) 小院, 卧房.

日上三竿, 阳光透过雕花窗户洒进室内, 落下点点碎金.

床榻边坐着的人披头散发, 继续他那一百零八次的机械动作 ——.

轻轻拍拍锦被下的身体, 再用力扯扯, 最后可怜地唤一声: “容敛, 我错了, 你就出来吧.”

于是被中传来第一百零八次: “滚!”

【 完 】

插入书签

作者有话要说:

小顾算是个什么受呢?

3 thoughts on “Không nên coi trọng lễ nghĩa quá với ngươi – Vân Thượng Gia Tử

  1. Pingback: [ĐM]Không nên coi trọng lễ nghĩa quá với ngươi – Vân Thượng Gia Tử | ♪♫•• Hồng Thiên Lâu ••♫♪

Trả lời ◄♫.• Tuyết Vũ Hồng Thiên •.♫► Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: