Đừng đề cập đồ ăn sẵn với ông – Tiểu Trừu

Tên gốc: Biệt hòa lão tử đề ngoại mại

别和老子提外卖 By 小抽

((腹黑送外卖攻X炸毛保安受))

超市大卖场旁边的汉堡店已经开了几个月了,这对于在大卖场当保安的陆海来说不算是个坏事。

他们大卖场一天工作八小时,但是不管饭。在汉堡店没开张前,周围都没有什么吃东西的小店,现在,汉堡店开张了,陆海的吃饭问题得到了很好的解决。

像往常一样,十二点的时候,保安队的小王招呼陆海去汉堡店吃东西。陆海哼哼了几声,没动。

小王说:“诶?怎么了?”

陆海说:“今天你自己去吧,我,我还不饿。”

小王说:“嘿!哥们别编了,平常到吃饭时间谁不知道你第一个跑啊?!”

陆海说:“我……我今天不舒服,不去!”

小王说:“不舒服?那要我帮你和队长请一个假吗?你小子怎么昨天刚休息今天就变成这样了?”

陆海说:“哎呀我的大爷你别理我让我一个人呆着吧快去吃你的饭!”

小王说:“哎我不管你了,到时候肚子饿别哼哼啊!”

陆海嘟囔了几句,小王没听清,问了句“你说什么”,陆海没回答,只是闷闷的转过身找了一个凳子窝在上面发呆。

小王无奈的耸了耸肩,只得自己去了汉堡店。

“欢迎光临。”汉堡店店长韩清对小王说:“请问今天要点什么,和平常一样吗?”

小王点点头,说:“嗯,和平常一样吧。”

韩清点了点头,想了想又问:“那,陆哥要什么?”

小王说:“他啊,不用理他,他今天不舒服。”

韩清说:“哦,这样啊,好的。请你稍等,你点的餐马上就好。”然后随手招来一个店员,说:“你帮我等一下他的东西,我出去一下。”

小王问:“诶,韩店长你去哪啊?”

韩清说:“去看一下陆哥怎么了。”

小王心里不禁赞叹:“真是个好店长啊,还关心顾客身体健康。”

保安休息室

“呯呯——”两声敲门声。

陆海没理。

“啪嗒——”门开的声音。

陆海没看。

“陆哥……今天怎么没来吃东西啊?等着我送外卖吗?”

陆海抬头,是韩清!

浑蛋你怎么还敢来啊你不怕我打死你吗外卖外卖去死好吗!

陆海心中腹诽,却面无表情,只是瞪了两眼韩清然后又撇过头去。

韩清随手扯过一张凳子,坐在陆海的旁边:“陆哥,别这样嘛……要吃什么,我给你送过来。”

陆海“哼”了一声,不理。

韩清伸手搭过陆海的肩膀,陆海抖了一抖,想甩开,却被韩清死死摁住。

陆海斜眼说:“放开。”

韩清不从说:“不要。”

陆海说:“你给老子滚蛋!”

韩清说:“别这样陆哥,要吃什么我给你送过来。”

陆海炸毛了:“浑蛋!你再给我提一次送餐送外卖!”

韩清眨眨眼:“送外卖怎么了?!”

陆海一把推过韩清,韩清一个不稳被他推到了一旁

“你说怎么了!!你说你昨天对老子做了什么?!!老子想吃汉堡叫外卖,可是老子都说了那个‘要帅气的腹黑小攻送过来’是老子的妹要求的不是老子要求的!!靠!你偏不听,还说什么‘陆哥你妹妹在哪啊没见你妹啊肯定是你要的吧’,老子和你说了吧老子妹妹突然有事出去了你没听清吗?还乱摸……摸你妹啊!摸也就算了你还对老子……靠!老子一想起来就火大!!!你去死一死好不好去死一死吧!”

韩清又一把拉过炸毛的陆海,摸摸头,亲一口,安抚之。

陆海不领情,伸脚踹了韩清一下,继续道:“上就上了老子就当被狗咬了可是你为什么一连上那么多遍?!!老子都和你说老子今天要上班你是耳残了还是脑残了装听不见看老子不把你整个人都踢残!!”

韩清一边接受着陆海的拳打脚踢,一边说:“好了好了,陆陆,别踢了,到时候扭着腰了不好…….”

“陆陆你妹!!”陆海给了韩清最后一脚,狠狠道:“不踢了,老子饿着呢。”

韩清立马说:“要吃什么,店长我亲自给你送。”

陆海狞笑:“老子要吃你,你快给老子脱衣。”

韩清了然的“哦”了一声,笑意盎然:“昨天还没吃够么,那我们今天继续吧。”

“喂!你给老子滚开!别在这里!!别舔……别……嗯……哈……你,不要……嗯……”

小王吃完了东西之后,回到了保安休息室。

“诶?门怎么上锁了?陆海呢?”

【END】

Advertisements

3 thoughts on “Đừng đề cập đồ ăn sẵn với ông – Tiểu Trừu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: