Nhẫn đôi – Tuệ Mạt Quý

Tên gốc: Đối giới

对戒 by 穗末季

晟远在巷子口下了车,快步朝里走去。

再拐过一个街口,就能看到祁向阳的馄饨摊了。晟远放慢了脚步,现在是晚上8点,祁向阳一般6:30收摊,这个时候应该早就回家了。晟远揉揉眉心,他也不知道自己怎么了,明明累得很了,却还是想来看祁向阳一眼,即使只是看看他白天忙碌的地方也好。

晟远拐过街口,远远的看到本该是空无一人的馄饨摊前却坐了两个人。他的心一紧,祁向阳这么晚还不回家,该不会是有什么事。一时间,他的脑海里闪过各种各样的念头,想起祁向阳前阵子和他说过,城管最近查的越来越紧,生意都不好做了。晟远有些担心,如果祁向阳离开了,他又有什么理由去找他。

晟远还在胡思乱想,祁向阳倒是看到他了,高兴的朝他打招呼。

昏黄的路灯下他的脸模糊不清,声音里却是带着笑意的。晟远应了一声,走到他面前。

“小祁,你等的人来啦,那我就先走了哦。”说话的是刚刚坐着聊天的人,隔壁小超市的帮工,和祁向阳玩的比较好。

祁向阳也没有留他,笑着问晟远,“吃过晚饭了吗?”

晟远摇摇头,坐了下来。祁向阳起身给他下馄饨,晟远默默看着他的背影,觉得心定了许多。这几日来的疲劳,仿佛只要看着他就可以消除。

馄饨很快就出锅了,祁向阳盛好端给他,在他的对面坐下。

“小阳,我跟朋友打过招呼了,城管以后应该不会再没收你的摊子了。”晟远小心翼翼的观察着祁向阳的表情,怕他觉得自己多管闲事。

祁向阳倒是笑了,“我正要跟你说呢,我租了个店面,以后不用再在外面摆摊子了,下雨天也可以做生意。倒是你,怎么好几天都没来?”

“公司出了点事,不过已经解决了。”晟远看着祁向阳,眼神很温柔,“小阳你今天怎么这么晚收摊?是在等我吗?”

“嗯,你这几天都没来,我就晚点儿收摊,怕你来了看不到我。”

晟远埋头吃馄饨,笑容却止都止不住。

两个人静静的坐了一会,一向脸皮薄的祁向阳像是害羞了,撑着头看路灯下飞舞的蚊虫不说话。

晟远将馄饨吃完,看到祁向阳还在发呆。

“小阳。”他轻唤了一声。

祁向阳回头看向他,神色有些迷茫。

晟远从口袋里取出一个绒布盒子,递给他。祁向阳打开它,里面是两枚朴素的男戒。“小阳,你愿意和我在一起吗?”

祁向阳呆呆的看着两枚戒指,表情很复杂。

晟远紧张的手都在轻微颤抖,却不敢开口催促他。

愣了一会,祁向阳也从口袋里取出一个绒布盒子,里面装着与晟远买的一模一样的戒指。

晟远忍不住想笑,祁向阳的声音却有些委屈,“销售小姐卖给我的时候说全世界只有这一对的。”

晟远点点头,说:“确实只有一对。”祁向阳疑惑的看他,他接着说:“因为她知道我们是一对啊。”

————————————————The end————————————————

6 thoughts on “Nhẫn đôi – Tuệ Mạt Quý

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: